ĐỒ GỖ TRUNG KIÊN – XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Địa chỉ: đường 38 – Đông Giao Bến – Lương Điền – Cẩm Giàng – Hải Dương

Hotline: 0822338345 – 0944812986 – 0368338345

Email: dogotrungkien@gmail.com

Website: https://dogotrungkien.vn